Oferta Educativa

Hàbits d'estudi

Tot alumne necessita sempre un suport familiar i del professorat que l’ajudi a crear uns bons hàbits d’estudi i sobretot, a ser molt constant en la pràctica de l’instrument a casa, cal que trobi un espai per tocar l’instrument dins del seu horari de treball diari. D’aquesta manera podrà posar en pràctica les indicacions del seu professor/a i podrà desenvolupar l’agilitat i tècnica específica per avançar en el seu instrument.

Música de Cambra

És molt important la pràctica de la música en equip, saber escoltar i treballar junts per gaudir i compartir la nostra música amb els altres. Aquest treball potencia l’oïda, la coordinació i el sentit rítmic. Quan els alumnes formen part d’un conjunt coral i/o instrumental se senten més partícips d’una escola de música activa i tenen l’oportunitat de compartir amb els companys allò que fan i gaudir-ne molt més.

Classes col·lectives i audicions

Des de l’escola intentem crear espais de trobada entre els alumnes d’un mateix instrument a través de classes col•lectives i petites audicions al llarg de tot el curs. Aquests espais ens permeten compartir dificultats tècniques i repassar allò que és més important i comú entre els estudiants d’un mateix instrument, a més a més, de poder escoltar i compartir el nostre treball amb els altres companys i aprendre dels altres alumnes.

La música és un valor molt important en la vida de les persones. Els ensenyaments musicals ens proporcionen una disciplina de treball que només és possible a través d’uns estudis artístics. Els alumnes aprenen a ser constants en l’estudi d’un instrument, a ser organitzats, creatius, imaginatius i connectar contínuament amb la part més sensible i emotiva d’ells mateixos. L’estudi d’un instrument requereix un esforç continu que veu la seva recompensa a molt llarg termini, aprenem a ser pacients i a continuar esforçant-nos dia rere dia. El treball artístic en grup ens ensenya a escoltar, respectar i dialogar amb els altres a través del llenguatge musical, un idioma universal que va més enllà de les paraules. Junts, aprenem a emocionar i a emocionar-nos.

Des de l’escola de música de Callús ens proposem donar uns ensenyaments musicals de qualitat adaptats a les característiques de cada alumne i vinculats a les activitats del poble. Oferim ensenyaments des dels 3 anys fins a l’edat adulta, de manera que qualsevol nen/a, jove o adult es pot incorporar a la nostra escola en qualsevol moment.

Sensibilització

La música és imprescindible en l’educació dels infants. Influeix de tal manera en el seu desenvolupament que té repercussió en totes les altres àrees de coneixement. Facilita l’experiència sensorial i motriu dels alumnes i està present en l’àrea cognitiva, emocional, comunicativa i del llenguatge.

A l’escola fem aquestes classes de forma vivencial. A través del joc i els contes els alumnes aprenen a despertar les seves capacitats musicals: el sentit del ritme, de la pulsació, la seva sensibilitat... així com l’educació de la veu i de l’oïda.

Aplicant metodologies com Dalcroze, Willems, Orff i Kodály aconseguim despertar les capacitats musicals de cada alumne en una de les etapes més importants del seu desenvolupament.

Dilluns i dimecres de 16:45 a 17:30 de classe col·lectiva. Els alumnes de 5 anys fan una roda curta d'instruments en horari a determinar

Iniciació

En aquesta etapa els alumnes tenen una gran receptivitat per aprendre i poden començar a desenvolupar les seves capacitats intel•lectuals. Continuant amb unes classes vivencials, basades en el joc i l’experimentació els alumnes s’inicien en el llenguatge musical, aprenent les primeres grafies i posant nom a aquelles coses que ja han après de forma sensorial a les classes de sensibilització. Durant aquests dos cursos es prepara l’alumne perquè pugui començar l’estudi d’un instrument i per tant es fa un treball molt important en el coneixement de la notació musical, educació de l’oïda i de la veu. Els alumnes venen a classe col•lectiva una hora la setmana i a més a més dediquen 15 minuts setmanals a la roda d’instruments. Això possibilita que tinguin un coneixement més ampli de cadascun dels instruments que s’ofereixen a l’escola i puguin escollir el que més els agradi per començar-lo al segon curs d’Iniciació.

Grau Elemental

El Grau Elemental està format per 4 cursos en els quals els alumnes assoleixen un nivell bàsic de llenguatge musical i interpretació de l’instrument. La nostra escola ha dissenyat un programa de llenguatge personalitzat pels nostres alumnes amb la finalitat de poder-se adaptar a les característiques concretes de cada grup en les classes col•lectives. És molt important que durant aquesta etapa participin en alguna de les formacions instrumentals i/o coral que ofereix l’escola optimitzant així el seu aprenentatge i desenvolupament musical.

Conjunts

El treball de la música en grup és de vital importància en una formació musical de qualitat. Aquesta pràctica potencia de manera extraordinària l’educació de l’oïda, la coordinació i l’equilibri rítmic. A més a més, des d’aquesta àrea s’ensenya als alumnes a estar en un escenari, comunicar amb el públic mentre toquen i és per aquest motiu que les concerts són tant importants en el treball de conjunt. Des de l’escola oferim quatre formacions de conjunt amb l’objectiu de poder donar sortida a totes les especialitats instrumentals que s’ofereixen.

Conjunt Coral

A la coral els alumnes realitzen un treball de cos i veu que complementa el treball que fan a l’àrea de llenguatge musical. Per altra banda és una oportunitat per compartir i gaudir fent música en grup. El treball del cant coral potencia la capacitat d’escolta, atenció, concentració i memòria. Per la gran vàlua d’aquesta assignatura tots els alumnes de l’escola hi participen, ja que està contemplat com un complement del llenguatge musical en la nostra oferta educativa. Actualment la coral de l’escola és dirigida per Montserrat Oliveras.

Conjunt Instrumental

En aquest grup hi participen els alumnes de trompeta, clarinet, saxo i flauta a manera de constituir una petita Banda. També inclou un percussionista i un pianista. És el grup que més participa en les principals festivitats del poble: rua de reis i carnestoltes, festa de primavera a l’escola Joventut, fires de carrer, etc. D’aquesta manera els alumnes treballen un repertori molt variat, des de peces clàssiques, peces modernes i de jazz fins a música popular o tradicional. Actualment el grup instrumental és dirigit per Albert Moreno.

Orquestra de Cambra

L’orquestra de cambra està formada pels alumnes de violí i violoncel. És una assignatura enfocada per una banda a complementar l’hora d’instrument i per l’altra, potenciar la capacitat d’escolta i empatia musical de l’alumne. Pretén acostar els alumnes a la música clàssica i tradicional d’una manera directa escoltant versions d’orquestra i interpretant obres d’un nivell adequat a tots els membres del conjunt per tal de poder posar en pràctica el que van aprenent a classe d’instrument. El treball de cambra és un exercici molt efectiu per a l’oïda, ja que el més important és aprendre a escoltar els teus companys i a la vegada ser conscient de quin és el teu paper en cada peça. Des d’un grup de cambra s’aprèn a assumir responsabilitats, en aquest cas musicals, i a saber en cada moment quin és el teu lloc. L’objectiu final que hi ha darrera de tot aquest treball és el d’aprendre a gaudir de la música amb els companys, ja sigui a classe o en públic a través dels concerts que es fan a l’escola i la participació en les festes del poble.

Grups i cambres d'instruments

Tenim diferents grups i cambres d'instruments (guitarres, trompetes, violins, flautes, ...) El repertori treballat és divers; des de peces clàssiques, a cançons més modernes, passant per diversos exercicis per tal de treballar aspectes estrictament musicals i habilitats socials com l’escolta, el treball en grup, saber esperar mentre toquen altres persones, el compromís amb el treball conjunt... El grup de guitarres participa en activitats com els concerts de Nadal i de Final de curs, les audicions d’instruments, la fira del comerç al carrer, així com en intercanvis amb altres centres especialitzats en educació musical.

Instrument
Escola d'adults

Vine i gaudeix de la música tinguis l’edat que tinguis! A l’escola de música de Callús podràs aprendre cant, piano, violoncel, violí, saxo, clarinet, guitarra, bateria i flauta travessera de forma individual i al teu ritme. Els professors s’adapten a l’horari que més et convingui i als teus gustos musicals perquè puguis gaudir tocant l’instrument que més t’agrada. A més a més, si ho desitges també pots aprendre llenguatge musical i participar en qualsevol dels tallers que oferim: taller de guitarra folck, de gralla i sonolitza't.

Tallers

Els tallers són una forma d’obrir l’escola a persones joves i adultes que tinguin ganes d’aprendre música sense necessitat de saber llenguatge musical. Són una fórmula per obrir les portes de l’escola de música a totes les edats i oferir l’oportunitat de fer música en grup i aprendre a tothom qui així ho vulgui. Els objectius d’aquets tallers, a banda d’aprendre a tocar satisfactòriament els instruments, són gaudir i trobar un espai per compartir la música amb altres persones i amb un mateix. Van dirigits a tothom que vulgui complementar els seus estudis musicals o que vulgui gaudir de tocar un instrument sense tenir cap noció musical prèvia. Habitualment els nostres tallers són de curta durada amb un nombre concret de sessions i un preu únic per a tot el taller. Excepcionalment, hi ha algun taller que es va renovant i té continuïtat al llarg de tot el curs si els alumnes ho desitgen.